Uluslararası Uzun Metraj Kategorisi Ön Jüri

 • DOÇ. DR. SEHER ŞEYLAN / JÜRİ BAŞKANI

  Doç. Dr. Seher Şeylan

  Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde, yan dal eğitimini ise aynı üniversitenin Sanat Tasarım Fakültesi’nde tamamladı. Doktor unvanını Marmara Üniversitesi Radyo TV ve Sinema anabilim dalında Amerikan ve Türk Sinemasındaki Belgesel Filmlerde Ermeni Kimliği tezi ile aldı. Aynı Sudan İçtik adı ile kitaplaşan çalışma Stanford Üniversitesi başta olmak üzere pek çok uluslararası ve ulusal kütüphaneye girdi. Akademik hayatına FMV Işık Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde devam etmektedir.  Belgesel, film eleştirisi, bellek ve kimlik üzerine çalışmakta ve belgesel filmlere danışmanlık yapmaktadır.

  Completed  undergraduate education at Istanbul Kültür University, Department of English Language and Literature, and  minor education at the Faculty of Art and Design of the same university. received  Ph.D. from Marmara University, Department of Radio, TV and Cinema, with THE thesis on Armenian Identity in Documentary Films in American and Turkish Cinema. The study, published as a book titled Aynı Sudan İçtik, has been included in many international and national libraries, especially Stanford University. Continues  academic life at FMV Işık University, Faculty of Art, Design and Architecture. Studies on documentaries, film criticism, memory and identity and consultants the documentary projects.

 • DOÇ. DR. EMRE AHMET SEÇMEN

  ÖZGEÇMİŞ

  1986 yılında Çorlu’da doğan Emre Ahmet SEÇMEN, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden 2008’de mezun olmuştur. 2006-2023 yılları arasında birçok projede yönetmen, kurgucu, görüntü yönetmeni olarak görev yapmıştır. 2020 yılı itibariyle akademik görevine Beykoz Üniversitesi’nde Doç. Dr. olarak devam etmekte ve belgesel & kurmaca filmler üretmektedir.

   

  RESUME

  Emre Ahmet SEÇMEN, born in Çorlu in 1986, graduated from Istanbul University, Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema in 2008. Between 2006 and 2023, he worked as a director, editor and cinematographer in many projects. As of 2020, he started his academic career as Assoc. Prof. at Beykoz University, continues as a company and produces documentary & fiction films.

 • DR. HÜDAİ ATEŞ

  Türkçe

  Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi’nde 1988 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sandıklı İlçesi’nde tamamladı. 2008 yılında Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü kazandı. Üniversite eğitimi sırasında Suha Arın Kısaca Film Atölyesi’nde stajyer öğrenci olarak 3 yıl boyunca çalıştı. Yönetmenlik kariyerine adım attığı bu film atölyesi sayesinde onlarca kısa film ve belgesel film çekimlerine katıldı. Film çekim teknikleri konusunda aldığı eğitim ile kendi belgesel ve kısa filmlerini çekti, çeşitli film festivallerinde 20’ye yakın ödül aldı. 2014 yılında başladığı Selçuk Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitimini 2017 yılında tamamladı. 2018 yılında Ege Üniversitesi’nde başladığı doktora eğitimini 2022 yılında tamamladı. Hüdai Ateş halen Yozgat Bozok Üniversitesi’nde akademik ve film yapım çalışmalarına devam etmektedir.

   

  English

  He was born in Sandıklı District of Afyonkarahisar in 1988. He completed his primary and secondary education in Sandıklı District. In 2008, he graduated from Selçuk University, Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema. During his university education, he worked as an intern student at Suha Arın Short Film Workshop for 3 years. Thanks to this film workshop where he stepped into his directing career, he participated in dozens of short films and documentaries. With the training he received on filming techniques, he shot his own documentaries and short films and received nearly 20 awards at various film festivals. In 2017, he completed his master's degree at Selçuk University, which he started in 2014. In 2018, he started his doctorate education at Ege University and completed it in 2022. Hüdai Ateş still continues his academic and film production studies at Yozgat Bozok University.