Uluslararası Kısa Metraj Kategorisi Ön Jüri

 • Nesli ÖZALP

  NESLİ ÖZALP

  1988, İzmir doğumludur. 2010 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Tv ve Sinema Bölümü’nde lisansını, 2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi GSE Film Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Sinema eğitimini ulusal ve uluslararası sinemacılardan aldığı atölyeler ile desteklemiştir. 2014-2019 yılları arasında Bornova Belediyesi bünyesinde Dijital Film Atölyesi’nde eğitmen olarak çalışmış, film çözümleme etkinlikleri, kısa ve uzun dönem sinema atölyeleri düzenlemiştir. 2019 yılında Bornova Belediyesi'nde Film Ofisi'ni hayata geçirmiş, kısa film alanında eğitim, etkinlik ve ulusal/uluslararası projeleri yürütmeye başlamıştır. Görevine birim sorumlusu olarak devam etmektedir. Bağımsız bir yönetmen olarak filmleri ulusal ve uluslararası festivallerde pek çok ödül kazanmış ve gösterim seçkilerinde yer almıştır. Bornova Kısa Film Günleri ile İzmir Film Ofisi'nin kurucusu ve direktörüdür. Ayrıca “Korku Sinemasında Makyaj” kitabının yazarıdır.

  She was born in 1988 in Izmir. She completed her undergraduate degree at Ege University Communication Faculty Radio, TV and Cinema Department, and her master's degree at Dokuz Eylül University Fine Arts Institute Film Design Department. She supported her cinema education with workshops from national and international filmmakers. Between 2014-2019, she worked as a tutor at the Digital Film Workshop within the Bornova Municipality, and organized short and long-term filmmaking workshops, film analysis activities. In 2019, she established the Film Office in the Municipality of Bornova and started to carry out workshops, events and national/international projects in the field of short films. She continues her duty as unit director. As an independent director, her films won many awards at national and international festivals and took part in screening selections. She is the founder and director of Bornova Short Film Days and İzmir Film Office. She is also the author of the book "Makeup in Horror Cinema".

 • Öğr. Gör. Osman ÇAKIR

  Öğr. Gör. Osman ÇAKIR

  1 Temmuz 1995 Afyon doğumlu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamladı.  Senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı Korkuluk ve Rötar isimli kurmaca kısa filmlerle, Acil Çırak Aranıyor isimli belgesel film ile ulusal ve uluslararası birçok festivalde yer aldı ve ödüller aldı. Ayrıca kurmaca ve belgesel film projelerinde yönetmen yardımcısı, kameraman ve kurgucu olarak çalıştı. Şu an da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Erciyes Üniversitende Doktora eğitimine devam etmekte birlikte kısa film ve belgesel çalışmalarını sürdürmektedir.

  He was born on July 1, 1995 in Afyon. He completed his undergraduate and graduate education in Erciyes University, Radio, Television and Cinema Department. He took part in many festivals and received awards with his fictional short films "The Scarecrow" and "Delay", which he wrote and owned, and the documentary film "Urgent Apprentice Wanted". In addition, he worked as assistant director, cameraman and editing management in fiction and documentary film projects. He is currently working as a lecturer at Kırşehir Ahi Evran University. He continues his doctoral studies at Erciyes University and continues to work on short films and documentaries.

 • Doç Dr. Murat AYTAŞ / Jüri Başkanı

  Doç. Dr. Murat AYTAŞ

  1981 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 2000 yılında lisans eğitimine başladığı Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim dalından mezun oldu. Üniversite yıllarından itibaren, kısa film ve belgesel alanında birçok projede görev alan Aytaş’ın yönetmenliğini yaptığı Oturak (2013) filmi Uluslararası Safranbolu Film Festivali, Profesyonel Kategori, İkincilik Ödülü’ne, Ninda: Anadolu’nun Ekmeği (2012) filmi ise 8.Uluslararası Kar Film Festivali, Belgesel Dal, Üçüncülük Ödülü’ne layık görülmüştür.  Halen Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Aytaş’ 2019 yılında “Televizyonda Görsel Tarih Yazımı “(2019) isimli kitap çalışmasını yayınlamıştır. Ayrıca “Arafta İmgeler: Sinemada Kimlik, Aidiyet ve Ontolojik İkilemler” (2019), “Deneysel Sinema” (2020), “Çocuk ve Sinema” isimli kitapların da editörlüğünü yapmıştır.

   

  He was born in Istanbul in 1981. After completing his primary, secondary and high school education in the same city, he graduated from Selçuk University, Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema in 2005, where he started his undergraduate education in 2000. After completing her master's degree in the Department of Radio-Television at the Institute of Social Sciences, the same university in 2006, she graduated from Ege University, Institute of Social Sciences, Department of Radio-Television and Cinema in 2016. The film Oturak (2013), directed by Aytaş, who has worked in many projects in the field of short films and documentaries since her university years, was awarded the Second Prize in the Professional Category at the International Safranbolu Film Festival, and the film Ninda: Anadolu'nin Ekmeki (2012) was awarded the 8th International Snow Film Festival, Documentary Branch, Third Prize.  Aytaş, who is still working as a faculty member at Selçuk University, Faculty of Communication, Department of Radio-Television and Cinema, published his book titled "Visual Historiography on Television" (2019) in 2019. He has also edited the books "Images in Purgatory: Identity, Belonging and Ontological Dilemmas in Cinema" (2019), "Experimental Cinema" (2020), "Children and Cinema".