Uluslararası Kısa Metraj Kategorisi Ön Jüri

 • DR. İLKER ZOR

  İlker Zor, Çukurova Üniversitesi

  Türkiye, izor1199@gmail.com

  İlker Zor, 2004 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden lisans, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesi almıştır. Yüksek Lisans Tezi “Kısa Filmde Anlatı Yapısı: Cannes Film Festivali’nde Gösterime Girmiş Dört Türk Filmi Üzerine Bir Çözümleme” başlığını taşımaktadır. Doktora eğitimini Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema ve Televizyon anabilim dalında “Asghar Farhadi Sinemasında Trajedi” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Akademik araştırma alanları sinema, kısa film, belgesel ve sosyal medyadır. 2010-2018 yılları arasında Anadolu Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2018 yılından itibaren Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi doktor olarak çalışmaktadır.

   

  Zor, İlker, Çukurova University

  Turkey, izor1199@gmail.com

  İlker Zor has graduated from Selçuk University Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema in 2004 and master’s degree from Anadolu University Institute of Social Sciences in 2013. Master’s thesis is “Narrative Structure In Short Film: An Analysis Of Four Turkish Films Screened At Cannes Film Festival”. He completed his doctorate in Anadolu University Social Sciences Institute, Department of Cinema and Television, with thesis titled "Tragedy in Asghar Farhadi Cinema". His academic research areas are cinema, short film and media. He worked in Anadolu University as research assistant between the years of 2010 and 2018. He is working at Çukurova University as a research assistant doctor since 2018.

   

 • DR. ABDULLAH MERT

  ÖZGEÇMİŞ

  1981 Ardahan Posof doğumludur. Liseyi İstanbul’da tamamlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksek Okulu Radyo Televizyon Yayımcılığı bölümünde iki yıl okuduktan sonra, Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’ne dikey geçiş yaparak 2006 yılında lisans eğitimini tamamlar. 2007-2022 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Televizyonu’nda yayın, teknik ve program birimlerinde koordinatörlük görevlerini üstlenir. Bu süreçte birçok belgesel film, televizyon programı ve kısa film çalışmalarına katılır. 2012’de yüksek lisansını, 2021’de de doktora tezini verir.  2022 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlar. Aynı yıl “Vertov’dan Fricke’e Belgesel Sinemanın İz Sürümü” adlı kitabı yayınlanır. Sinema, belgesel, fotoğraf, televizyon yayıncılığı alanlarında çeşitli film, eser, makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

  He was born in Ardahan Posof in 1981. He studied high school in Istanbul. After studying in the Radio and Television Broadcasting Department of Süleyman Demirel University for two years, he completed his undergraduate education in 2006 at Konya Selçuk University, Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema. Between 2007 and 2022, he served as coordinator in the broadcasting, technical and program units of Selçuk University Television. During this period, he participated in many documentaries, television programs and short films. He submits his master's degree in 2012 and his doctoral thesis in 2021. He starts to work as a Dr. at Kütahya Dumlupınar University Faculty of Fine Arts in 2022. In the same year his book titled "Tracing documentary from Vertov to Fricke" was published. There are various films, works, articles and book chapters in the fields of cinema, documentary, photography and television broadcasting.

 • DR. ESMA SANCAR / JÜRİ BAŞKANI

  ÖZGEÇMİŞ TÜRKÇE

  İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. 2005-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu olarak görev yaptı. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda organizasyon, kongre ve toplantılar düzenledi. Dijital platformlarda sinema ve televizyon alanında programlar hazırlayarak sundu. 2017 yılında doktor unvanını aldı. Sinemada Yapımcılık, Medya Endüstrisi, Estetik, İletişim Seminerleri, İletişim Atölyesi, Fonetik ve Diksiyon derslerini verdi. Uluslararası Antakya Film Festivalinde ödül alan Ruhun Lekesi adlı filmde yapım koordinatörlüğü, "Ertuğrul Muhsin Bey: Bir Tutkunun Kahramanı" adlı belgeselde yönetmen yardımcılığını üstlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından desteklenen Medyada Kadın Temsili adlı projede araştırmacı olarak görev yaptı.  Ulusal ve uluslararası alanda; dergilerde makaleler ve kitap bölümleri yayınlayarak bildiriler sundu. 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivalinde Festival Yürütücülüğünü üstlenen Sancar, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü, Sinema Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisidir. 

  ÖZGEÇMİŞ İNGİLİZCE

  Graduated from Istanbul University. Was Public Relations and Protocol Specialist at Istanbul University Press and Public Relations Directorate between 2005 and 2018. Organized several events, conferences and meetings on national and international level. Prepared and presented programmes on digital platforms in the field of cinema and TV. Earned her PhD in 2017. Gave Production in Cinema, Taught the Media Industry, Aesthetics, Seminars on Communication, Communication Workshop and Phonetics and Diction classes. Was the production coordinator on the film “Ruhun Lekesi (The Stain on the Soul)” which won an award at the International Antioch Film Festival” and the assistant director on the documentary “Ertuğrul Muhsin Bey: Bir Tutkunun Kahramanı” (Ertuğrul Muhsin Bey: Hero of a Passion)”. Was the researcher on the project Representation of Women in Media, supported by the Ministry of Family and Social Policies. Published articles on journals and book chapters and presented research in conferences on national and international level. Sancar is the Festival Organizer in 2nd Internatıonal Dijle Short Film And Documentary Festival and Teaching Assistant in Istanbul University, Department of Radio, TV and Cinema, Department of Cinema.