Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Kategorisi Ön Jüri

 • MEHMET FATİH KAYACIK

  ÖZGEÇMİŞ

  1986 Yılında Konya’da doğdu. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde Lisans eğitimini tamamladı. 2010 Yılında İstanbul'da çalışma hayatına başladı. Prodüksiyon şirketleri ve televizyon kanallarında kameraman, editör  ve yönetmen olarak çalıştı. Bağımsız kısa film ve belgesel çalışmaları çeşitli festivallerde gösterildi. 2015 yılından beri belgesel, televizyon programları, reklam ve spot film çalışmalarında yönetmen olarak yer almaya devam ediyor.

   

   

  Born in Konya in 1986, he completed his undergraduate education at Selçuk University, Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema. He started his work life in Istanbul in 2010. He worked as a cameraman, editor and director in production companies and television channels. His independent short films and documentaries were screened at various festivals. He has been working as a director in documentaries, television programs, commercials and spot films since 2015.

 • ÖĞR. GÖR. İSHAK AYVAZ

  ÖZGEÇMİŞ

  17 Mayıs 1981 Trabzon doğumlu olan Ayvaz, lisans ve yüksek lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamladı. 2004 yılından itibaren 200’den fazla belgesel ve kurmaca filmde yönetmen, yardımcı yönetmen ve kurgu alanında görev yaptı. Görev aldığı bu projeler, ulusal ve uluslararası festivallerde 200’den fazla ödül aldı. 10 yıl boyunca Erciyes Film Atölyesi (EFA) sorumlusu olarak görev yaptı. Halen Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde akademik kariyerine devam etmekle birlikte Erciyes Üniversitesi bünyesinde yerel yayın yapan ERÜ TV’nin koordinatörlüğünü sürdürmektedir.

  Born on May 17, 1981 in Trabzon, Ayvaz completed his undergraduate and graduate studies at Erciyes University, Department of Radio, Television and Cinema. Since 2004, he has worked as a director, assistant director and editor in more than 200 documentary and fiction films. These projects have received more than 200 awards at national and international festivals. For 10 years, he worked as the director of Erciyes Film Workshop (EFA). Currently, he continues his academic career at Erciyes University Faculty of Communication and is the coordinator of ERU TV, which is broadcast locally within Erciyes University.

 • DR. SİNEM TUNA / JÜRİ BAŞKANI

  ÖZGEÇMİŞ

  1979 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümünden mezun oldu. 2005 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ‘Halkla İlişkilerde Oyun-Eğlen İşlevinin Evrimi’ başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora tezini tamamladı. “Toplumsal Bellek Çerçevesinde Türk Arkeoloji Belgesellerinde İnsan-Mekan İlişkisi” adlı doktora tezinde lisans ve lisansüstü birikimlerini tek bir potada birleştirdi. Toplumsal bellek, kültür, kültürel miras, sinema ve belgesel sinema alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Araştırma görevlisi olarak İstanbul Kültür Üniversitesi’nde başladığı akademik yaşamına öğretim üyesi olarak çeşitli üniversitelerde devam etmektedir. Sinema alanındaki akademik üretimlerini kitaplar, kitap bölümleri, makaleler ve bildirilerle pekiştirmektedir.

   

   

   

  She was born in 1979 in Istanbul. After her primary, secondary and high school education, she graduated from Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Protohistory and Pre-Asian Archaeology. In 2005, she received her master's degree from Istanbul Kültür University with her thesis titled 'The Evolution of the Game-Enjoyment Function in Public Relations'. She completed her doctoral thesis at Istanbul University Institute of Social Sciences. In her doctoral thesis titled "Human-Space Relationship in Turkish Archaeological Documentaries within the Framework of Social Memory", she combined her undergraduate and graduate knowledge in a single pot. She continues her studies in the fields of social memory, culture, cultural heritage, cinema and documentary cinema. He started his academic life as a research assistant at Istanbul Kültür University and continues as a lecturer at various universities. He reinforces his academic productions in the field of cinema with books, book chapters, articles and papers.