Başkanın Mesajı

Elif KÖSE

Festival Organizasyon Komite Başkanı
 

Bir kent; geçmişinin ve kültürünün aynasıdır.  Şehirlerin karakterlerini yaşadıkları belirler. Safranbolu; geleneksel Türk toplum yaşantısının tüm özelliklerini yansıtan ve uzun tarihi geçmişinde yarattığı kültürel mirası çevresel dokusu içinde koruyan örnek bir kenttir. Sahip olduğu zengin kültürel mirası kent ölçeğinde korumadaki başarısı Safranbolu’yu  “Dünya Kenti” ününe kavuşturmuş ve UNESCO tarafından 17 Aralık 1994 tarihinde “Dünya Miras Listesine” dahil edilerek insanlığın ortak mirası haline gelmiştir. Bireysel korumacılığın nadir örneklerinden olan kentimiz, dünyaya mal olduğu için artık korunması gerekli bir kent haline gelmiştir. Bu kültürel mirasın kendine yakışır şekilde tanıtımının ve korunmasındaki sürekliliğin sağlanması için ciddi ve kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Kendine özgü koruması ile günümüze Osmanlı sivil mimarisini tüm ihtişamı ile getirmeyi başarmış tarihi kent Safranbolu; yine kendine özgü bir festivalin startını Eylül 2000 de vererek 5. yılında (2004) uluslararası boyuta taşıyarak kendisi gibi tüm dünyanın dahil olabileceği bir organizasyon haline bürünmüştür.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalimizin amacı, başta Safranbolu, genelde yurdumuzda bulunan kültürel değerlerin “Kültürel alt yapısı ile korumanın sürekliliğinin sağlanması” olarak gelecek nesillere taşınmasına gerekli duyarlığı sürdürmek, belgesel film festivali aracılığı ile güncelleştirmektir. “Kültürel Miras ve Korumacılık” temasının ışığı altında tarihsel, kültürel ve doğal çevrenin geleceğe taşımasını sağlayabilmektir.

Festivalimizin uygulama sürecinde, revize ve restorasyonlar ile ata yadigârı mimari mirasımızın kentimize geri kazanımı başlıca hedeflerimiz arasındadır.

Kentimizin ve festivalimizin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması, ülkemizin var olan kültürel zenginliklerinin işlenmesine, belgesel film aracılığı ile bilgi, belge ve doküman arşivinin oluşturulmasına ve bölgede “Kültür Turizmi”nin gelişmesine sağlamış olduğu katkı göz ardı edilemeyecek boyuttadır. Belgesel ve festival kanalı ile tanıtımın sağlanması önceliğimizdir.

Dünya Mirası Kenti olan Safranbolumuz; ortak bir dünya sorumluluğumuz olan korunması gerekli ve desteğe ihtiyaç duyulan öncelikli yerlerdendir.

Altın kadar kıymetli, safran çiçeği kadar renkli şehrimiz; tarihte önemli yollarının kesişme noktası olmuş, farklı kültürlere ev sahipliği yapmış, hoşgörünün, medeniyetin geliştiği topraklarda; sadece ev yaparak değil aynı zamanda mahalle kurarak, kültür oluşturarak bunu nesillerce taşıyarak toplumumuza örnek olmuştur. Safranbolu; belgesel filme verdiği değer ile de; ülkemizde ve dünyada önemli bir sorumluluk taşımaktadır.

Saygı bu toplumda sadece evlere değil mahallelere, mahalleliye, doğaya, canlılara duyulan bir duygu olmuştur. Tarihi evlerimizin mimarisinde, kahvemizin ikramında, kına gecelerimizde, düğünlerimizde, yemeklerimizde, yöresel kıyafetlerimizde, safran çiçeğinin yetiştirilmesinde bu özeni hala görmek mümkündür.

Nezaket, birlik, beraberlik, paylaşım, sevgi ve saygı yöremizde en önemli değerlerimizdir.

1994’te UNESCO tarafından tescillenmiş. Safranbolu, Osmanlı’dan günümüze kendisini korumayı bilmiş, kültürünü gelecek nesillere ve kentimizi ziyaret eden yerli yabancı misafirlere geçmişten aldığı gibi yansıtmayı başarmıştır. Benzerleri arasından sıyrılmış güzel şehrimizde sizlerin de katkısı ile geleceğe değer katarak tarihimizi korumaya ve vatandaşımızın gururu olmaya devam edeceğiz.