Altın Safran Belgesel Film Yarışması

BELGESEL FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI

 • Ülkemizin kültür sanat alanında saygın festivaller arasında olmasını sağlamak
 • Dünya Miras Şehri Safranbolu’nun ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını, ülkemizin var olan kültürel zenginliklerinin işlenmesini sağlayarak “Kültür Turizminin” gelişmesine katkıda bulunmak
 • Belgesel film aracılığı ile bilgi, belge ve doküman arşivinin oluşturulmasına önderlik ederek nesilden nesile aktarılmasını sağlamak
 • Belgesel filmleri seyirciyle buluşturarak, belgeselin hak ettiği değeri almasını sağlamak

 

ORGANİZASYON

Safranbolu 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Belgesel Film Yarışması’nın organizasyonunu Festival Sekretaryasını yürüten Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

KATEGORİLER

Yarışma 3 (üç) ana kategoride düzenlenmektedir.

 

 1. ULUSLARARASI UZUN METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI:

Bu yarışma kategorisinde herhangi bir tema sınırlaması yoktur.

 

 1. ULUSLARARASI KISA METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI:

Bu yarışma kategorisinde herhangi bir tema sınırlaması yoktur.

 

 1. KÜLTÜREL MİRAS VE KORUMACILIK TEMALI ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI:

Bu yarışma kategorisine sadece Kültürel Miras ve Korumacılık temalı belgesel filmler başvurabilir.

 

 

KATILIM KOŞULLARI

 1. Safran Ödülleri hariç olmak üzere; daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve/veya yarışmalardan ödül almış olmak bu yarışmaya katılmaya engel değildir. . AltınYarışmaya, yapımı 1 Ocak 2023 tarihinden sonra gerçekleştirilen belgeseller katılabilir. Daha önce Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışmasına katılan filmler katılamazlar. 
 2. Yarışma; Festival Komitesi, Seçici Kurul Üyeleri, Festival Sekretaryası ve Safranbolu Belediyesi personeli dışındaki, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş amatör, profesyonel ve tüm belgesel severlere açıktır. 
 3.  Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 4.  Yarışmacılar hangi kategoride ve dalda katılacaklarını başvuruda belirtirler. 
 5.  Yarışmacılar,  birden fazla eserle ayrı ya da aynı kategoride yarışmaya katılabilir.
 6. Yarışmaya Ulusal Kategoride katılacak belgesel katılımcılarının T.C. vatandaşı olması şarttır. KKTC vatandaşı katılımcılar da bu kategoride yarışabilirler.  
 7. Eserlerin başvurusu yönetmen veya yapımcı tarafından yapılır. Eserde yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan, diğerlerinin yazılı iznini almak ve başvuruya eklemek zorundadır. Bu durumda ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak uyuşmazlıklardan Festival Komitesi, Festival Sekretaryası ve Seçici Kurul sorumlu değildir.
 8. Yarışmaya, TV yayına uygun teknik formatta (mxf, mov, mp4 vb. uzantılı full HD ve üzeri çözünürlükte) çekilmiş yapımlar katılabilir.
 9. Yarışmaya başvuran belgesel filmlerin daha önce TV ve dijital platformlarda (uydu, web sitesi, iptv, dijital platform vb.) yayınlanmamış olması gerekir. Yarışma başvuruları için gizli link veya liste dışı olarak internet sitelerine yapılan yüklemeler bu kuralın dışındadır.
 10. Yarışmaya katılacak eserlerin süresi başlangıç ve bitiş jenerikleri dahil olacak şekilde;
   

1. Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması

En az 30’ dakika, en fazla 100’dakika olmalıdır.

 

2. Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması

En fazla 30’ dakika olmalıdır.

 

3. Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film Yarışması

En fazla 90’ dakika olmalıdır.

 

BAŞVURULAR

Yarışmacılar; www.filmfreeway.com web adresinden yarışmaya direkt başvuru yapabilirler. Ayrıca www.altinsafran.org  üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilirler.

 

 • Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce)
 • Filmin Türkçe ve İngilizce kısa özeti,
 • Filmden en az beş kare ( yüksek çözünürlükte)
 • Filmin en fazla bir dakikalık fragmanını
 • Film, Türkçe ve İngilizce dışındaki herhangi bir dilde ise Türkçe ve İngilizce altyazı kullanılmalıdır. Türkçe ise sadece İngilizce altyazı kullanılmalıdır.
 • Finale kalan Türkçe dışında üretilmiş filmlerin başvuru sahipleri, İngilizce (.srt) altyazı dosyasını teslim etmekle yükümlüdür.
 • Gerekli görüldüğü takdirde yarışma sekretaryası yönetmen ve eser hakkında doküman/bilgi talep edebilir.
 • Ön elemeyi geçip finalist olan filmler hiçbir şekilde yarışmadan çekilemez.
 • Başvuru sırasında istenen belgeler sahiplerine iade edilmez. Festival arşivinde saklanır.
 • Ticari ya da turistik amaçlarla çekilen tanıtım filmleri belgesel olarak değerlendirilmez.


Kriterleri sağlamayan filmler ön seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

DEĞERLENDİRME

 1.  Ön jüri ve Seçici Kurul üyeleri; Festival Komitesi ve Festival Sekretaryası tarafından belirlenir.
 2.  Ön Eleme ve Seçici Kurul; yönetmen, sinema sektörü çalışanı, eleştirmen, yapımcı, oyuncu, sanatçı, akademisyen, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri gibi kendi alanında uzman kişilerden oluşur. Seçici Kurul Başkanı dahil, Kurul üyelerinin yalnızca bir oy hakkı vardır. Komite adına da Festival Sekretaryasından bir temsilci doğal üye olarak Seçici Kurulda yer alır, oy hakkına sahip değildir.
 3.  Ön Eleme Kurulu, her kategoride kriterlere uyan ve değerlendirmeden geçen en fazla 7 (yedi) adet belgesel filmi, Seçici Kurula sunar. Ön Eleme Kurulu, yarışma için başvuruda bulunan eserlerin; şartnameye uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yapar.
 4.  Seçici Kurul; her kategoride finale kalan filmler arasından filmlerin yaratıcılık ve sanatsal niteliklerini gözeterek dereceye girenleri belirler.
 5. Seçici Kurullar, kararlarını; yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklanacağı tarihten önce Sekretaryaya sunarlar. Ön Eleme ve Seçici Kurulun kararları kesindir. Katılımcıların sonuçlara itiraz etme hakkı yoktur.
 6. web sitelerinde yayınlanacak olup, sonuçlar ön elemeyi geçen eser sahiplerinin mail adreslerine doğrudan ve telefonla bildirilir.www.safranbolu.bel.trve www.altınsafran.org Ön değerlendirme sonuçları  
 7. Seçici Kurullar, herhangi bir kategoride ödül kazanacak yeterlilikte eser olmaması durumunda ödül vermek zorunda değildir. 

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. Derece alan filmler, 01 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacak ödül töreninde açıklanacaktır.
 2. Finale kalan eser sahiplerinin, ödül törenine katılması gerekmektedir. Katılmaması halinde film yapım ekibinden temsilci göndermekle yükümlüdür.>

 

ÖDÜLLER

ULUSARARASI UZUN METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Uzun Metraj Belgesel Film Ödülü: 75.000 TL  +  Altın Safran Ödül Heykelciği

Uzun Metraj Jüri Özel Ödülü                    35.000 TL  +  Altın Safran Ödül Heykelciği

 

ULUSLARARASI KISA METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI
En İyi Kısa Metraj Belgesel Film Ödülü:   50.000 TL  +  Altın Safran Ödül Heykelciği

Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü:                     25.000 TL   +  Altın Safran Ödül Heykelciği

 

KÜLTÜREL MİRAS VE KORUMACILIK TEMALI ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Suha Arın En İyi Belgesel Ödülü:              50.000 TL  +  Altın Safran Ödül Heykelciği
 
 • Festivale katkı sağlayan kurum ve kuruluşların talepleri halinde özel ödül verilebilir.
 • Seçici Kurul, belirlenen ödüller haricinde para ödülü verilmeksizin özel ödül verebilir.
 • Kazanılan para ödülleri, Festival tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde Safranbolu Belediyesi tarafından, istenen evraklar tamamlandıktan sonra yasal kesintiler yapılarak ödenir.
  

BAŞVURU

GENEL KOŞULLAR

 1. Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri katılımcıya aittir.  
 2. Şartnamede belirtilen ödüller hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Safranbolu Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahiplerinin Kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Festival Sekretaryasının istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz. 
 3. Yarışmaya katılım ile bu şartnamede bahsedilen tüm düzenlemeler ve şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu şartname kapsamında yer almayan tüm konularda karar verme yetkisi Festival İcra Komitesine aittir. Festival İcra Komitesi bu şartnamede belirtilen tüm hususlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

ÖZEL KOŞULLAR

 1. Yarışmaya başvuran yapımlardan bazıları yarışmaya seçilmeseler bile,  filmin yapımcısının izniyle Festival Sekretaryasınca özel gösterim programına alınabilir.
 2. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalinde onur ödülü ve emek ödülü alan isimlerin filmleri, festival komitesi tarafından yarışma dışı gösterim programı kapsamında değerlendirilir.
 3. Festivalde yarışan filmlerin ekipleri, Festival Sekretaryasının belirlediği sayıda ve tarihlerde festivale davet edilir.

 

TELİF (KULLANIM) HAKLARI

Yarışmada ödül alan eserlerin her türlü gösteriminde kullanım hakkı Festival Komitesi’ne ve Organizasyonu yürüten Safranbolu Belediyesine aittir. Safranbolu Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri süresiz ve ticari olmayan; ulusal ve uluslararası kültürel ve sanatsal platformlarda, görsel ve yazılı basında, sosyal medyada ve uygun görülen yerlerde kullanabilecektir.

 

 

Başvuru İçin Butona Tıklayın

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başvuru Başlangıç Tarihi           :  01.04.2024 Pazartesi

Son Katılım Tarihi                                      :  26.04.2024 Cuma saat 17.00 (TSI)

Ön Jüri Sonuç Bildirim Tarihi                   :  13.05.2024 Pazartesi (Finalistlerin açıklanması)

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni   :  01.06.2024 Cumartesi


 

YARIŞMA SEKRETARYASI / İLETİŞİM


Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Sekretaryası
 
E-posta :   info@altinsafran.org
Telefon :    0370 725 52 66

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi       

Bağlarbaşı Mahallesi, Kavaklar Caddesi No:2

Safranbolu / KARABÜK