Belgesel Film Yapım Destek Yarışması

Belgesel Film Yapım Destek Yarışması

Kendine özgü koruması ile günümüze Osmanlı sivil mimarisini tüm ihtişamı ile getirmeyi başarmış tarihi kent Safranbolu; yine kendine özgü bir festivalin startını Eylül 2000 de vererek 5. yılında (2004) uluslararası boyuta taşıyarak kendisi gibi tüm dünyanın dahil olabileceği bir organizasyon haline bürünmüştür.

24. ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ SAFRANBOLU TEMALI BELGESEL FİLM YAPIM DESTEK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2024

 

YARIŞMANIN KONUSU

Dünya Miras Şehri Safranbolu’nun soyut ve somut mirasını konu alan projelerdir.

 

YARIŞMANIN AMACI

Belgesel film çekecek yönetmen ve yapımcılara destek olmak ve Dünya Miras Kenti Safranbolu’nun tarihi ve kültürel zenginliklerinin belgelenmesini sağlamaktır. Safranbolu’nun ulusal ve uluslararası platformda tanıtımına katkıda bulunmaktır.

 

ORGANİZASYON

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali bünyesinde düzenlenen Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışmasının organizasyonu ve Festival Sekretaryasını yürüten Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

 

KATILIM KOŞULLARI

1) Yarışmaya katılım ücretsizdir.   
2) Son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir.
3) Seçici Kurul üyeleri, Festival Sekretaryası ve Safranbolu Belediyesi personeli yarışmaya katılamaz, katılması halinde değerlendirmeye alınmaz.
4) Yarışmaya, belgesel formatında gerçekleştirilecek proje dosyaları katılabilir. Bu tür dışındaki tanıtım amacıyla yapılan, sanatsal kaygısı olmayan, belgesel filme dönüştürülemeyecek projeler yarışmaya katılamaz, katılması halinde değerlendirmeye alınmaz.
5) Yarışmacılar,  en fazla 3 (üç) proje ile yarışmaya katılabilir.
6) Proje başvurusu, yönetmen/senarist tarafından yapılır. Yönetmenliğin/senaristliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan, diğerlerinin yazılı iznini almak ve izin belgesini başvuru formuna eklemek zorundadır. Bu durumda ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak uyuşmazlıklardan Festival Komitesi, Festival Sekretaryası ve Seçici Kurul sorumlu değildir
7)Yarışmaya katılacak kişilerin T.C vatandaşı olması şarttır. KKTC vatandaşı katılımcılar da bu kategoriye başvuru yapabilirler.
8)Yarışmaya katılacak projeler, Türkçe olmak zorundadır.BAŞVURULAR

1) Yarışmaya katılmak için Başvuru Formu, Festival Sekretaryasından ya da www.altinsafran.org    web sitesinden temin edilebilir.

2) Başvurular info@altinsafran.org adresine mail yoluyla yapılacaktır.

3) Başvuru Formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

DEĞERLENDİRME

1) Yarışmaya katılan projeler, Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

2) Gerekli görüldüğü takdirde oluşturulacak Ön Seçici ve Ana Seçici Kurul; yönetmen, basın mensubu, eleştirmen, yapımcı, oyuncu, sanatçı, akademisyen, ilgili meslek birliği, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, TRT temsilcisi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi gibi kendi alanında uzman kişilerden oluşur.

3) Yarışmaya katılan projelerin hazırlanmasında herhangi bir şekilde görev almış kişiler Seçici Kurulda yer alamazlar.

4) Seçici Kurul üyeleri, Festival İcra Komitesi ve Festival Sekretaryası tarafından belirlenir Komite Başkanınca onaylanır. Seçici Kurul, çalışma düzenini kendi belirler.

5) Komite adına Festival Genel Koordinatörü doğal üye olarak Seçici Kurulda yer alır ancak oy hakkına sahip değildir.

6) E-mail yoluyla Festival Sekretaryaya ulaşan projeler, sekretarya tarafından e-mail yoluyla Seçici Kurul üyelerine ulaştırılır. Bu projeler arasından en az 3 (üç) en fazla 5(beş) proje finalist olarak Seçici Kurul tarafından belirlenir. Finalistler belirlenen tarihte toplanacak olan Seçici Kurul önünde sunum yaparlar. Değerlendirme neticesinde sadece 1(bir) proje ödüle layık görülür.

7) Sunum süresi en fazla 15 (onbeş) dakika olup, teknik altyapı ( bilgisayar, projeksiyon vb.) Festival Sekretaryası tarafından karşılanacaktır.

8) Seçici Kurul, projeleri belirli kriterlere göre değerlendirir.

Başvuru evrakları eksiksiz mi?
Proje özgün mü?
Teknik açıdan uygun mu?
Yönetmen/Senaristin düşüncesi nedir?
Proje ilgi çekici mi?
Proje açık ve uygulanabilir nitelikte mi?
Sinopsis profesyonel bir şekilde mi yazılmış?
Katılımcının yaklaşım metni profesyonel bir şekilde yazılmış mı? Proje kendini ifade edebiliyor mu?
Belgesel amacına hizmet ediyor mu?
Belirlenen Temaya uygun mu?
Projenin amacı olan Safranbolu ya da Safranbolu’yu ifade eden net unsurlar içeriyor mu?

 

ÖDÜL: Aytekin AYTEKİN En İyi Proje Ödülü; 50.000,00 TL  +  Altın Safran Ödül Heykelciği

 

ÖDEME ŞEKLİ:

Ödül tutarının %50 si proje başlangıcında geri kalan %50 si projeyi teslim ettikten ve Seçici Kurulun onayından sonra başvuru sahibine en fazla 90 takvim günü içerisinde ödenecektir.

Kazanılan para ödülü Festival Sekretaryası tarafından istenen belgeler tamamlandıktan sonra, ödül bedelinden yasal kesintiler yapılarak Safranbolu Belediyesi tarafından kazanan kişiye ödenir.


TELİF (KULLANIM) HAKLARI

Yarışmada ödül alan eserlerin her türlü gösteriminde kullanım hakkı Festival Komitesi’ne ve Organizasyonu yürüten Safranbolu Belediyesine aittir. Safranbolu Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri süresiz ve ticari olmayan; ulusal ve uluslararası kültürel ve sanatsal platformlarda, görsel ve yazılı basında, sosyal medyada ve uygun görülen yerlerde kullanabilecektir.

PROJE UYGULAMA

1) Ödül alan projenin uygulaması, Safranbolu ilçesinde yapılmak zorundadır.

2) Kazanan proje sahibi, filmin en fazla 90 (doksan) saniyelik fragmanını film ile birlikte teslim etmelidir. Filmde İngilizce altyazı kullanılmalıdır.

3) Gerekli görüldüğü takdirde Festival Sekretaryası, yönetmen ve eser hakkında ek doküman/bilgi talep edebilir.

4) Proje Uygulama aşamasında tüm sorumluluk projeyi uygulayacak ekibe ait olup, kullanılacak olan tüm teçhizat proje sahibi tarafından karşılanacaktır.

5) Proje uygulama aşamasında, Seçici Kurul ara ya da nihai toplantılarına katılımında proje sahibinin konaklama, yemek giderleri Festival Komitesi tarafından karşılanacaktır. Ödül alan proje sahibi, Festival Sekretaryasından harici talepte bulunamayacaktır.

6) Belgesel Film; jenerikleri dahil en az 15 (on beş),  en fazla 52 (elli iki) dakika uzunluğunda olmalıdır.

7) Proje uygulama sırasında, proje sahibi ile Seçici Kurul en az 1(bir) kez bir araya gelecek olup, seçici kurulun görüşleri dikkate alınacaktır.

 

GENEL KOŞULLAR

1) Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, posta vb. giderler katılımcıya aittir.

2)Finale kalan katılımcıların;  festival süresince (her proje için en fazla 2 kişi olmak üzere) konaklama, ulaşım, yemek vb. giderler, Festival Komitesi tarafından karşılanacaktır. Ödül alan yarışmacı 01 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacak ödül törenine katılmak zorundadır. Katılmaması durumunda Altın Safran Ödül Heykelciği ödülü verilmeyecektir.

3) Şartnamede belirtilen ödül bedeli, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Safranbolu Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahiplerinin Kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Festival Sekretarya tarafından istenilen belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz.

4) Yarışmaya katılım ile bu şartnamede bahsedilen tüm düzenlemeler ve şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu şartname kapsamında yer almayan tüm konularda karar verme yetkisi Festival İcra Komitesine aittir. Festival İcra Komitesi bu şartnamede belirtilen tüm hususlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

5) Yarışmaya katılan proje dosyaları iade edilmez.

6) Katılan projelerin yetersiz görülmesi, başvuru şartlarına haiz olmaması gibi durumlarda Seçici Kurul ödülü kimseye vermeme hakkına sahiptir.

 

Başvuru formu için buraya tıklayın

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 01.04.2024 Pazartesi
Son Katılım Tarihi : 06.05.2024 Pazartesi saat 17.00 (TSI)
Sonuç Bildirim Tarihi : 13.05.2024 Pazartesi
Seçici Kurul Değerlendirme
(Finale kalan projelerin Sunumu)
: 29.05.2024 Çarşamba
Ödül Töreni : 01.06.2024 Cumartesi

 

PROJE UYGULAMA TAKVİMİ

Başlangıç Tarihi : Temmuz 2024
Seçici Kurul Ara Değerlendirme : Kasım 2024
Filmin Sekretaryaya Teslim Tarihi : 15 Nisan 2025 Pazartesi
Seçici Kurul Nihai Değerlendirme : 03 Mayıs 2025 Cumartesi

 

Seçici Kurul Ara Değerlendirme Tarihi; proje sahibine ve jüri üyelerine önceden haber vermek koşuluyla Festival Sekretaryası tarafından değiştirilebilir.


Ara değerlendirme toplantısı elektronik (görüntü ve sesli uygulamalar vasıtası ile) ortamda,  Nihai Değerlendirme Toplantısı ise Safranbolu’da yapılacaktır. Aksi bir durumda Toplantı şekli ve yeri, Festival Sekretaryası tarafından proje sahibine ve jüri üyelerine önceden bildirilecektir.

 


YARIŞMA SEKRETARYASI / İLETİŞİM:

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Sekretaryası

E-posta : info@altinsafran.org
Telefon : 0370 725 52 66

Bağlarbaşı Mahallesi, Kavaklar Caddesi No:2

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi

Safranbolu / KARABÜK