Altın Safran Belgesel Film Yarışması

Altın Safran Belgesel Film Yarışması

Belgesel film çekecek yönetmen ve yapımcılara destek olmak, Safranbolu ile ilgili unsurları barındıran bir arşiv oluşturmak, Yöremizin tanıtılmasına katkıda bulunmak, Belgesel Film aracılığı ile bilgi, belge ve doküman arşivinin oluşturulmasına önderlik ederek nesilden nesile aktarılmasını sağlamaktır.

Şartname

Yarışmanın Amacı

Kültür sanat alanında ülkemizin saygın festivalleri arasında olmak.
Safranbolu’muzun ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını, ülkemizin var olan kültürel zenginliklerinin işlenmesini sağlayarak  “Kültür Turizminin” gelişmesine katkıda bulunmak.
Belgesel film aracılığı ile bilgi, belge ve doküman arşivinin oluşturulmasına önderlik ederek nesilden nesile aktarılmasını sağlamak.
Belgesel filmleri seyirciyle buluşturarak, belgeselin hak ettiği değeri almasını sağlamak.

Organizasyon

Safranbolu 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması’nın organizasyonu Safranbolu Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Festival sekretaryasını; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yürütmektedir. 

 

Kategoriler

Yarışma 3 (üç) ana kategoride düzenlenmektedir.

 

 1. ULUSLARARASI UZUN METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI:

Bu yarışma kategorisinde herhangi bir tema sınırlaması yoktur.

 

 1. ULUSLARARASI KISA METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI:

Bu yarışma kategorisinde herhangi bir tema sınırlaması yoktur.

 

 1. KÜLTÜREL MİRAS VE KORUMACILIK TEMALI ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI:

Bu yarışma kategorisine sadece Kültürel Miras ve Korumacılık temalı belgesel filmler başvurabilir.

 

 

Katılım Koşulları

1) Yarışmaya, yapımı 1 Ocak 2021 tarihinden sonra gerçekleştirilen belgeseller katılabilir.
2) Yarışma; Festival Komitesi, Seçici Kurul Üyeleri, Festival Sekretaryası ve Safranbolu Belediyesi personeli dışındaki, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş amatör, profesyonel ve tüm belgesel severlere açıktır.
3) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4) Yarışmacılar hangi kategoride ve dalda katılacaklarını başvuruda belirtirler. 
5) Yarışmacılar,  birden fazla eserle ayrı ya da aynı kategoride yarışmaya katılabilir.
6) Eserlerin başvurusu yönetmen veya yapımcı tarafından yapılır. Eserde yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan, diğerlerinin yazılı iznini almak ve başvuruya eklemek zorundadır. Bu durumda ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan festival komitesi, festival sekretaryası ve seçici kurul sorumlu değildir.
7) Yarışmaya, TV yayına uygun teknik formatta (mxf, mov, mp4 vb. uzantılı full HD ve üzeri) çekilmiş yapımlar katılabilir.
8) Yarışmaya katılacak eserlerin süresi başlangıç ve bitiş jenerikleri dahil olacak şekilde;

1. Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması

En az 30’ dakika, en fazla 100’dakika olmalıdır.

 

2. Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması

En fazla 30’ dakika olmalıdır.

 

3. Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film Yarışması

En fazla 90’ dakika olmalıdır.

 

Başvurular

Yarışmacılar; www.filmfreeway.com web adresinden yarışmaya direkt başvuru yapabilirler. Ayrıca www.altinsafran.org  üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilirler.

 

 • Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce)
 • Filmin Türkçe ve İngilizce kısa özeti,
 • Filmden en az beş kare ( yüksek çözünürlükte)
 • Filmin en fazla bir dakikalık fragmanını
 • Film, Türkçe ve İngilizce dışındaki herhangi bir dilde ise Türkçe ve İngilizce altyazı kullanılmalıdır. Türkçe ise sadece İngilizce altyazı kullanılmalıdır.
 • Finale kalan Türkçe dışında üretilmiş filmlerin başvuru sahipleri, İngilizce (.srt) altyazı dosyasını teslim etmekle yükümlüdür.
 • Gerekli görüldüğü takdirde yarışma sekretaryası yönetmen ve eser hakkında doküman/bilgi talep edebilir.
 • Ön elemeyi geçip finalist olan filmler hiçbir şekilde yarışmadan çekilemez.
 • Başvuru sırasında istenen belgeler sahiplerine iade edilmez. Festival arşivinde saklanır.
 • Ticari ya da turistik amaçlarla çekilen tanıtım filmleri belgesel olarak değerlendirilmez.


Kriterleri sağlamayan filmler ön seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Değerlendirme

1)  Ön jüri ve Seçici Kurul üyeleri; Festival Komitesi ve Festival Sekretaryası tarafından belirlenir.

2)  Ön jüri ve Seçici Kurul; yönetmen, sinema sektörü çalışanı, eleştirmen, yapımcı, oyuncu, sanatçı, akademisyen, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri gibi kendi alanında uzman kişilerden oluşur. Komite adına da Festival Sekretaryasından bir temsilci doğal üye olarak seçici kurulda yer alır, oy hakkına sahip değildir.

3)    Ön jüri, her kategoride kriterlere uyan ve değerlendirmeden geçen en fazla 7 (yedi) adet belgesel filmi, Seçici Kurula sunar. Seçici Kurul; her kategoride finale kalan filmler arasından dereceye girenleri belirler.

4)   Ön jüri ve seçici kurulun kararları kesindir.

5) Ön değerlendirme sonuçları www.altınsafran.org ve www.safranbolu.bel.tr web sitelerinde yayınlanacak olup, sonuçlar ön elemeyi geçen eser sahiplerinin mail adreslerine doğrudan ve telefonla bildirilir.

 

Sonuçların Açıklaması

 • Derece alan filmler, 10 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak ödül töreninde açıklanacaktır.
 • Finale kalan eser sahiplerinin, ödül törenine katılması gerekmektedir. Katılmaması halinde film yapım ekibinden temsilci göndermekle yükümlüdür.

 

Ödüller

ULUSARARASI UZUN METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Uzun Metraj Belgesel Film Ödülü: 50.000 TL  +  Altın Safran Ödül Heykelciği

Uzun Metraj Jüri Özel Ödülü 25.000 TL  +  Altın Safran Ödül Heykelciği

 

ULUSLARARASI KISA METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI
En İyi Kısa Metraj Belgesel Film Ödülü: 30.000 TL  +  Altın Safran Ödül Heykelciği

Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü: 15.000 TL   +  Altın Safran Ödül Heykelciği

 

KÜLTÜREL MİRAS VE KORUMACILIK TEMALI ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Suha Arın En İyi Belgesel Ödülü: 30.000 TL  +  Altın Safran Ödül Heykelciği
 
 • Festivale katkı sağlayan kurum ve kuruluşların talepleri halinde özel ödül verilebilir.
 • Kazanılan para ödülleri, Festival tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde Safranbolu Belediyesi tarafından, istenen evraklar tamamlandıktan sonra yasal kesintiler yapılarak ödenir.
 

 

Genel Koşullar

 1. Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri katılımcıya aittir.  
 2. Şartnamede belirtilen ödüller hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Safranbolu Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahiplerinin Kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz.
 3. Yarışmaya katılım ile bu şartnamede bahsedilen tüm düzenlemeler ve şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu şartname kapsamında yer almayan tüm konularda karar verme yetkisi Festival Komitesine aittir. Festival Komitesi bu şartnamede belirtilen tüm hususlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Özel Koşullar

 1. Yarışmaya başvuran yapımlardan bazıları yarışmaya seçilmeseler bile,  filmin yapımcısının izniyle Festival Sekretaryasınca özel gösterim programına alınabilir.
 2.  Festivalde yarışan filmlerin ekipleri, Festival Sekretaryasının belirlediği sayıda ve tarihlerde festivale davet edilir.

 

Telif (Kullanım) Hakları

Yarışmada ödül alan eserlerin her türlü gösteriminde kullanım hakkı Festival Komitesi’ne ve Organizasyonu yürüten Safranbolu Belediyesine aittir. Safranbolu Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri süresiz ve ticari olmayan; ulusal ve uluslararası kültürel ve sanatsal platformlarda, görsel ve yazılı basında, sosyal medyada ve uygun görülen yerlerde kullanabilecektir.

 

 

Başvuru İçin Butona Tıklayın

Takvim ve İletişim

Yarışma Takvimi


Başlangıç Tarihi : 03.04.2023 
Son Katılım Tarihi : 24.04.2023 Saat 17.00 (TSI)
Ön Jüri Sonuç Bildirim Tarihi : 12.05.2023 (Finalistlerin açıklanması)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi : 07.06.2023
Ödül Töreni  : 10.06.2023
 

Yarışma Sekretaryası/İletişim


Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Sekretaryası
 
E-posta :   info@altinsafran.org
Telefon :    0370 725 52 66
Aslanlar Mevkii Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Safranbolu / Karabük